NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - pr)ova*zn%i*k@n(d%f<.sk
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - m)e(z^es@nd(f.>s^k
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: spedici>a@$ndf<.)sk

Ľubomír Štefánek - st%e(fan$ek@n!d!f$.)s$k$
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - vl>k#o!v#i^c@@nd!f.sk!
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - bac<hor<e$c@@n>df.sk
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Michal Maruna - se$r$v^i<s@$nd!f.!sk
Mobile: +421 902 924 443

Servis a opravy

Michal Maruna - se@r<v^is@n*d@f$.%s^k
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: ekon!o)m<@ndf.%s(k^

Emília Berecová - b^e#re(co)va%@^n(df!.(sk
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - s!eli^g!o%v!a@@$ndf$.>s^k
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - m<a!cha%c$o>va@@$n!d%f#.sk<
Tel: +421 32 6554 030