NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - pr@ov@az!n<ik@>n@df%.sk
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - m@ez@e^s@(n$d>f.!s(k
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: spe%d*ic>i^a@>n<d*f$.#sk

Ľubomír Štefánek - st$ef!a!ne%k@*n<df<.sk
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - v%l%ko$vi!c@*nd>f<.s)k
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - bacho*re#c@n@df@.<s)k
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Michal Maruna - s#erv%is@@#nd$f.)sk#
Mobile: +421 902 924 443

Servis a opravy

Michal Maruna - s)e(r$vi^s@n@d>f.(s$k)
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: eko<nom(@n>df>.)sk

Emília Berecová - b^e$reco@va@%n^df>.sk
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - sel*igova@@n(df.sk$
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - m#acha@cov(a@@ndf$.sk
Tel: +421 32 6554 030