NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - pr#o@v@a!znik$@ndf.sk
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - me$z%e!s@<n%d(f>.>sk*
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: spe!di!c>ia@@nd@f.s$k

Ľubomír Štefánek - stef%a%ne(k@@n^df.!s@k%
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - v%lkovic@nd@f$.s>k
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - bac)h*or)e$c!@$ndf@.s*k
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - b!a$ci(k@n*d%f@.@sk@
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - s^ervi@s!@%n<d^f.s$k%
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: e^k^on#o%m@#ndf%.%s!k!

Emília Berecová - b(ereco^v!a@^n#d#f*.*s^k<
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - s(e#li<g*ova@n>df$.@s^k
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - m^a$chac@o<v<a@n$d(f.s*k
Tel: +421 32 6554 030