NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - p#r<o*va<z*n<i!k@@%n!df(.*s@k
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - m@ezes$@ndf.<sk
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: s)pe%di)cia@n%d)f.(sk*

Ľubomír Štefánek - st^efa(n@e)k(@nd^f.sk
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - vl<kov(i@c@n!df.(sk
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - b<a$cho)rec(@ndf$.!sk)
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - ba@ci)k)@*nd<f.*sk)
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - s*er$v<i$s<@nd%f!.sk
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: ek!o(nom@ndf.!s$k

Emília Berecová - b^e<r!e)c^o$v#a^@<n$df.s)k
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - sel@i^gov>a%@)ndf).>s@k
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - m*a!ch)a!co*v#a@>nd*f$.$sk)
Tel: +421 32 6554 030