NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - p*ro*vazn^ik(@!ndf.s^k<
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - me)zes@*ndf#.s#k$
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: spe%d*ic)ia#@nd!f@.sk

Ľubomír Štefánek - s#tefanek@n<d(f.s<k!
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - v#l(k^o(vic@n)df#.>s%k^
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - bac#ho#r%e)c@@n^d@f%.$s#k
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - b^a(cik@@nd>f.!sk
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - s^er@v!is$@!ndf>.s@k#
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: e(ko<nom<@nd@f*.sk^

Emília Berecová - b)er$ec>o>v$a@#ndf.(sk(
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - selig$ov<a#@@n%d!f.%sk
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - m@a^c#h<ac)ova*@!nd%f*.sk
Tel: +421 32 6554 030