NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - pr*o<va^zn#i<k@nd>f^.s$k
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - m$ezes@>n*d$f^.!s#k(
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: s<p^ed*ic@i<a@(n^d$f@.!sk$

Ľubomír Štefánek - st%efane(k@n@d(f.sk>
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - v*lk<o!vic*@(n(d%f(.sk
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - b^acho>r%e%c@$ndf.<sk@
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - ba*cik@%nd)f@.sk
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - se%r$v)is@@n)df^.s^k
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: ekonom*@n)df.<sk#

Emília Berecová - b$e>r<ec#o%va@nd$f.#s>k)
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - selig*o#va!@n)df>.@sk
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - m@ach^aco)va^@n^d(f>.s%k
Tel: +421 32 6554 030