NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - p)rova)zn*ik>@$ndf.sk
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - me%ze)s%@%n@df%.s@k!
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: sped*i<ci@a@n$df.%sk

Ľubomír Štefánek - s!tef#an%e>k@ndf.s%k
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - vl$kovic@ndf$.#sk>
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - b$a@c^h#o@rec@n)df$.sk
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - ba(ci$k@*ndf.s*k
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - servi$s)@n>d*f.(sk
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: ek^on#om@n*d)f.$sk

Emília Berecová - ber@ec$ov^a@)ndf>.s%k<
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - se)l!ig^o%v^a@nd>f.$s>k@
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - mac@ha@co!va$@n*d^f.s)k
Tel: +421 32 6554 030