NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - p@rov(a!z%ni)k@#nd#f*.*s%k
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - me#zes#@@ndf.sk
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: s#p^edi<c<i$a@ndf.s#k^

Ľubomír Štefánek - ste#fa#ne#k)@n*d%f<.<s*k(
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - v>l)k)ovi)c@n<df*.(s@k
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - bachorec>@nd^f(.%s*k
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - b$ac%i<k)@n^d)f(.%s%k
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - s!e^rv@i@s$@n)d(f.>s(k
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: e@kon@o)m@n!d(f*.$s#k

Emília Berecová - b>e)r#ec)o#va@ndf.s@k@
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - se)l*igov(a@n*df.)s*k
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - ma<c@h%a$cova@@%nd(f*.(s^k>
Tel: +421 32 6554 030