NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - prov<az>n^i^k@@n^df$.sk
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - m!ez*es(@nd#f.s$k
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: s@p<e%d^ic@ia%@)nd%f@.)s*k

Ľubomír Štefánek - ste@fa@n)ek(@ndf.sk
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - vl<k%ov$ic!@n>d@f.s#k
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - bacho)rec@>ndf.*sk
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Michal Maruna - ser^v@is@*ndf@.sk
Mobile: +421 902 924 443

Servis a opravy

Michal Maruna - s(erv)is@!n^df.%s!k
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: e*k(o!n@o>m<@n(d>f%.$sk@

Emília Berecová - bere)c%ov(a#@n!df.$sk#
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - s^el*ig$o@v!a@@n%d<f@.s*k#
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - mac$h%aco#va@nd*f.#sk^
Tel: +421 32 6554 030