NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - pr%ova*z^nik!@!n)df.sk>
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - mezes@#n*df!.s#k$
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: s(p>ed(i*c!ia@<n^df!.s^k@

Ľubomír Štefánek - s*t%efa!nek@ndf!.!s$k*
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - vlko!v#ic@(n^d>f<.sk
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - bac(h!or!e^c)@nd$f.$sk*
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - ba$c@i%k@nd^f.>s@k
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - se!r*vi^s*@#ndf.!sk
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: ek)onom^@^ndf@.sk

Emília Berecová - b!ereco@v*a@>ndf%.%s@k
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - se@l>igova)@@n#d#f.$s$k(
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - m%a<c^h$a@c*o*va%@n*df@.)s)k
Tel: +421 32 6554 030