NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - pr%ovazn)ik@>ndf.s)k%
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - me*z<es@n>d<f!.sk
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: s*p@edi)c@ia*@)n)df(.s(k!

Ľubomír Štefánek - s@t<efan)ek%@%n(df.(s@k<
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - vlko!vi^c@n!df.s^k%
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - b$acho%rec@@n*df).!s!k(
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Michal Maruna - se@r(vi#s@%n%df<.s>k$
Mobile: +421 902 924 443

Servis a opravy

Michal Maruna - ser*vis>@(n>d!f.s)k*
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: e>ko<no(m@nd#f.#s)k(

Emília Berecová - be)re$c%ova!@!ndf^.s^k*
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - s*elig)o*v)a@$n)d@f#.%s$k
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - m$acha%c^o)v(a@<ndf.sk@
Tel: +421 32 6554 030