NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - pr*o%v)aznik%@n@df.(sk
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - me#ze*s*@(n)df*.sk
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: spe(d@ic*ia)@n>d#f.sk(

Ľubomír Štefánek - ste@f$a#nek!@>ndf.%sk
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - vlk!ov#ic@<ndf.$s$k
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - ba^c>h$ore^c#@@n)d<f.s)k<
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - ba>c*ik@n#d@f$.^s*k!
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - s!e*rv*i<s@%n#d$f.s>k)
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: ek>ono)m(@*nd<f<.(s!k

Emília Berecová - b$er#ec^o#v%a@%nd#f.(sk
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - s>el<i^g#ov@a@>ndf#.*sk
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - m>achac*o^va@)n>df!.sk
Tel: +421 32 6554 030